Persoane interesate

A

Alecu Russo - Cântarea României

Adrian Paunescu - Poezii

Alecu Donici - Scrieri

Anton Pan - Povestea vorbii

Alexandru Odobescu - Doamna Chiajna

Aureliu Busuioc - Pactizând cu diavolul

B

Barbu Delavrancea - Apus de Soare

Bogdan-Petriceicu Hasdeu - Muntele şi Valea

Bogdan Petriceicu-Hasdeu -Poezie, proză, dramaturgie

C

Constantin Cantacuzino - Istoria Ţării Rumaneşti

Constantin Stamati - Imnul lăutei româneşti

Constantin Papanace - Destinul unei generaţii

Constantin Noica - Modelul cultural european

Cristian Tudor Popescu - Copiii Fiarei

Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Camil Petrescu - Patul lui Procust

D

Dimitrie Bolintineanu - Legende istorice

Dimitrie Cantemir - Descrierea Moldovei

Dimitrie Cantemir - Maxime

Dumitru Matcovschi - Vad

Dicţionar de Proverbe

E

Emil Cioran - Amurgul Gândurilor

Emil Cioran - Schimbarea la faţă a României

F

Florentin Smarandache - Frate cu meridianele şi paralelele

G

George Bacovia - Plumb

George Calinescu - Enigma Otiliei vol I


George Calinescu - Enigma otiliei vol. II

George Toparceanu - Balade vesele

H

I

Ion Creangă - Amintiri din Copilărie

Ion Creangă - Fata babei şi fata moşneagului

Ioan Slavici - Mara

Ioan Slavici - Nuvele

J

K

L

Lucian Blaga - Poezii

Lucian Blaga - Aspecte antropologice

Lucian Blaga - În marea trecere

Liviu Rebreanu - Ion

M

Miron Costin - Letopiseţul Ţării Moldovei

Mihai Eminescu - Geniu Pustiu

Mihai Eminescu - Versuri lirice

Mihai Eminescu - Scrieri Politice

Marin Preda - Morometii vol I

Marin Preda - Morometii vol II

Marin Preda - Viaţa ca o pradă


Mircea Eliade - Memorii

Mircea Eliade - Nostalgia originilor

N

Nicolae Labiş - Moartea Căprioarei (Poezii)

Nichita Stanescu - Epica magna

O

P

Petre Ispirescu - Legendele sau basmele românilor

Q

R

Radu Gyr - Lirica orala

Radu Mihai Crişan - Spre Eminescu

S

T

U

V

Vasile Alecsandri - Poezii populare ale românilor

Vasile Alecsandri - Balta Albă

Vasile Alecsandri - Comedii şi Drame

Vadim Pirogan, Boris Movilă - Destine Româneşti

W

X

Y

Z