Persoane interesate

A

Alecu Russo - Cântarea României

Adrian Paunescu - Poezii

Alecu Donici - Scrieri

Anton Pan - Povestea vorbii

Alexandru Odobescu - Doamna Chiajna

Aureliu Busuioc - Pactizând cu diavolul

B

Barbu Delavrancea - Apus de Soare

Bogdan-Petriceicu Hasdeu - Muntele şi Valea

Bogdan Petriceicu-Hasdeu -Poezie, proză, dramaturgie

C

Constantin Cantacuzino - Istoria Ţării Rumaneşti

Constantin Stamati - Imnul lăutei româneşti

Constantin Papanace - Destinul unei generaţii

Constantin Noica - Modelul cultural european

Cristian Tudor Popescu - Copiii Fiarei

Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Camil Petrescu - Patul lui Procust

D

Dimitrie Bolintineanu - Legende istorice

Dimitrie Cantemir - Descrierea Moldovei

Dimitrie Cantemir - Maxime

Dumitru Matcovschi - Vad

Dicţionar de Proverbe

E

Emil Cioran - Amurgul Gândurilor

Emil Cioran - Schimbarea la faţă a României

F

Florentin Smarandache - Frate cu meridianele şi paralelele

G

George Bacovia - Plumb

George Calinescu - Enigma Otiliei vol I


George Calinescu - Enigma otiliei vol. II

George Toparceanu - Balade vesele